.

این صفحه جهت نمایه سازی کتب تالیف شده توسط کارکنان مجموعه بنیاد راه اندازی شده است. از کلیه نویسندگان کتاب در مجموعه بنیاد دعوت می شود تا با ارسال مشخصات فردی، شغلی و تحصیلی به همراه یک نسخه از کتاب خود به آدرس ذیل امکان تکمیل بانک نویسندگان و کتاب های بنیاد را فراهم نمایند.
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه رسالت، ساختمان شماره 2، طبقه 5، مرکز مقاومت بسیج
بکشیری، نعیمه (مترجم). 1396. سازمان های غیر انتفاعی (هلموت آنهیر). تهران: نشر نور علم. معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی. مزرعتی، علی. 1394. تدوین استراتژی. تهران: پارس پیدورا. مدیریت امور بین الملل. مزرعتی، علی (مترجم). 1395. چگونه استراتژی های بازاریابی مناسب را برای کسب و کار خود خلق کنیم؟ (جان یانچ). تهران: پارس پیدورا. مدیریت امور بین الملل. مزرعتی، علی. 1395. استراتژی های بازاریابی بین المللی و توسعه صادرات. تهران: پارس پیدورا. مدیریت امور بین الملل. گلکار، بهزاد و مزرعتی، علی. 1391. برنامه ریزی استراتژیک(با نگرش به سازمان های غیر انتفاعی). تهران: پارس پی دورا. مدیریت امور بین الملل. صفاری، محمد. 1392. روابط عمومی و فنون جدید تبلیغات. تهران: کارگزاران روابط عمومی. مدیریت روابط عمومی.
حاج علیزاده، احمد، ایمانی، بهرام و حیدروند، مسعود. 1393. ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی روستایی. گرمی: دانشگاه آزاد اسلامی. بنیاد علوی اسلامی گیلانی، محمدصادق. 1395. تحلیل انتقادی تحریم­ها: مشروعیت­سنجی حقوق تحریم­های اقتصادی یکجانبه آمریکا علیه ایران. تهران: دانشگاه امام صادق (ع). معاونت حقوقی ستاد اصلی حاج علیزاده، احمد، پورجم، مهدی و خداکرمی، مهناز. 1394. توریسم شهری و روستایی. اردبیل: ساوالان ایگیدلری. بنیاد علوی حاج علیزاده، احمد، حیدروند، مسعود، نوید، بهروز. 1392. توسعه پایدار شهری با تاکید بر نوسازی بافت­های فرسوده. گرمی: دانشگاه آزاد اسلامی. بنیاد علوی حاج علیزاده، احمد، ابراهیمی، امین و نوید، بهروز. 1393. توسعه درونی و میان افزا رویکردهای متاخر توسعه در بافت­های کهن. گرمی: دانشگاه آزاد اسلامی. بنیاد علوی علی­مرادی، ظهیر. 1397. حکومت خودگردان محلی بازدارنده­ها، پیامدها و راهبردهای خودگردانی استان­ها. تهران: حقوق­یار. مرکز مقاومت بسیج بنیاد
هیئت محبان حضرت امام علی (ع). 1396. در مصاف تزویر. تهران. مرکز مقاومت بسیج بنیاد مولایی هشجین، نصراله و حاج علیزاده، احمد. 1397. درآمدی بر آسیب­شناسی مدیریت روستا در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. بنیاد علوی حاج علیزاده، احمد، نوید، بهروز و حیدروند، مسعود. 1393. درآمدی بر توانمندسازی اسکان­های غیر رسمی با تکیه بر سرمایه اجتماعی. گرمی: دانشگاه آزاد اسلامی. بنیاد علوی حاج علیزاده، احمد، اکبرپور سراسکانرود، محمد و حیدروند، مسعود. 1391. راهبردهای توسعه روستایی. گرمی: دانشگاه آزاد اسلامی. بنیاد علوی حاج علیزاده، احمد، ابراهیمی، اسماعیل و حیدروند، مسعود. 1391. مقدمه­ای بر زندگی عشایر در ایران. گرمی: دانشگاه آزاد اسلامی. بنیاد علوی نیک­خواه، اکبر و نقدی، فریده. 1393. هنر نخبه پروری. زنجان: جهاد دانشگاهی. شرکت مادر تخصصی کشاورزی و دامپروردی پیوند فردوس پارس
برجی، احمد، برادران، وحید و زندی، پیمان. 1396. فرایندها، ابزارها و معیارها در مدیریت سبد پروژه. تهران: آدینه. معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی. بیداریان، شبنم(مترجم). 1396. مدیریت عملکرد راهنمایی برای مدیران (رابرت باکل). تهران:. اداره کل منابع انسانی. kb020 حیدری، حسن (مترجم). 1394. تئوری¬ها و مسائل اقتصاد مهندسی (خوزهآ سپالویدا، ویلیام آی سودر، بایرون اس گوتفرید. تهران: نشر نور علم. اداره کل روابط عمومی. حمیدی هدایت، مهرداد. 1397. پیاده سازی مدیریت سبد پروژه با رویکر فرایندی. شهریار: شبنما. معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی. رشیدی آستانه، متین (مترجم). 1395. نورومارکتینگ کاربردی چگونگی صحبت و فروش به مغز (پاتریک ام جورجز، آنه سوفی بایر تور تولیو، میشل بادوک). تهران: بازاریابی. هلدینگ مالی و سرمایه گذاری. ابطحی، سید علی. (1396). حکمت در تصمیم گیری و تصمیم سازی. تهران: نشر نقش. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. مرکز حراست.
آل قیس، علیرضا. (1395). معلومات عمومی مجموعه مهندسی صنایع. تهران: موسسه فرهنگی آموزشی طراحان. اداره کل روابط بین الملل. آل قیس، علیرضا. (1395). دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح¬های عمرانی. تهران: انتشارات ارشد. اداره کل روابط بین الملل. مزرعتی، علی. (1396). استراتژی¬های مدیریت برند. تهران: شرکت انتشاراتی پارس پیدورا. اداره کل روابط بین الملل.

.