.

با بررسی اهم همایش های برگزار شده در حوزه اقتصاد مقاومتی در می یابیم که اینگونه همایش ها بیشتر توسط دانشگاه ها یا نهادهای سیاست گذار برگزار شده است. لذا محور همایش ها حول حوزه های نظر و تبیین اقتصاد مقاومتی طراحی گردیده اند. با عنایت به گذشت بیش از شش سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و همچنین کثرت همایش ها و سخنرانی های تبیینی در خصوص اقتصاد مقاومتی، لازم است در این برهه زمانی به دنبال تضارب تجربیات اجرایی در این حوزه باشیم تا به تعمیق هرم دانایی و توانمندی دانشی سازمان کمک کنیم. اینگونه همایش ها امكان افزايش دانش و يادگيري سازماني را فراهم می نمایند و با به كارگيري تجربـه‌هاي مرتبـط با مأموریت و وظایف، کیفیت عملكرد سازماني را ارتقـاء می دهند. شایان ذکر است تاکنون نهادی با تاثیرگذاری اقتصادی و تنوع رشته فعالیت های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به برگزاری همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی اقدام ننموده است، بدین ترتیب می توان گفت برگزاری همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی در این سطح برای اولین بار در کشور به انجام خواهد رسید.

چشم انداز

سازماندهی و اشتراک گذاری تجربیات کارکنان در چهارچوب اقتصاد مقاومتی به منظور فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و ایجاد الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام.

ماموریت

تلاش در جهت جمع آوری، دسته بندی، ارزیابی و بازنمایی تجربیات کارکنان بنیاد در چهارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی.

اهداف

  • آموزش و توسعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی در بنیاد
  • آموزش و توسعه فرهنگ تجربه نگاری در بنیاد
  • ایجاد بستر الکترونیکی جهت تبادل تجربه های موجود
  • ارزیابی تجربه های موجود بر اساس شاخص های مدون

.