.

ساختار همایش

به منظور اجرای با کیفیت همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی، لازم است یک ساختار با شرح وظایف مشخص پیش بینی گردد.
  • مرکز سیاست گذاری
  • مرکز سیاست گذاری توسط فرمانده مرکز مقاومت بسیج تشکیل می شود و وظیفه تعیین اعضا و نظارت بر عملکرد و مصوبات کمیته ی اجرایی همایش را بر عهده خواهد داشت.
  • کمیته اجرایی
  • کمیته اجرایی از میان داوطلبان علاقه مند که دارای توانمندی متناسب با اهداف همایش هستند انتخاب می گردند. اعضای کمیته مذکور می بایست علاوه بر توانمندی و تجربه درخصوص برگزاری همایش ها در سطح بنیاد، دارای دانش و تجربه کافی درخصوص شناسایی و برقراری ارتباط موثر با کارکنان باشند. وظایف کمیته اجرایی عبارت از؛ تهیه طرح همایش، تهیه و توزیع فراخوان همایش، راه اندازی ابزارهای ارتباطی همایش اعم از ایمیل، سایت و ...، شناسایی اعضای کمیته های علمی، دریافت، بررسی اولیه و توزیع مقالات بین اعضای کمیته علمی، برگزاری مراسم همایش و انتشار مقالات همایش است.
  • کمیته علمی
  • اعضای کمیته علمی تنها وظیفه داوری، ارزیابی و رتبه بندی مقالات دریافت شده را بر عهده دارند و از میان افراد شاغل در مجموعه بنیاد انتخاب خواهند شد. اعضای این کمیته علاوه بر گذراندن دوره تحصیلات تکمیلی می بایست در خصوص رشته فعالیت مقاله مورد داوری، دارای حداقل چهار سال تجربه و حداقل یک مقاله علمی پژوهشی یا دو مقاله کنفرانسی باشند.

.