.

کارکنان شاغل در مجموعه بنیاد که علاوه بر گذراندن دوره تحصیلات تکمیلی، دارای حداقل چهار سال تجربه در خصوص یکی از رشته فعالیت های بنیاد هستند و حداقل یک مقاله علمی پژوهشی یا دو مقاله کنفرانسی ارائه نموده اند، می توانند به عنوان داور در سایت ثبت نام کنند. اعضای کمیته علمی (داوران) وظیفه داوری، ارزیابی و رتبه بندی مقالات دریافت شده را بر عهده دارند. این داوری به صورت بسته و دو سو ناشناس انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام داوران
نام : *
نام خانوادگی : *
تحصیلات : *
رشته تحصیلی : *
سن (سال): *
جنسیت : *
شرکت: *
هلدینگ: *
حوزه فعالیت: *
محورهای مورد علاقه در همایش: *
e-mail
e-mail تایید
تلفن همراه: *
رزرومه علمی و شغلی:

.