.

این قسمت به منظور آشنایی شرکت کنندگان با نمونه موضوعات در خصوص تجربیات صورت پذیرفته در حوزه و محورهای اقتصاد مقاومتی ارائه گردیده است:
ردیف محور حوزه نمونه تجربیات
1
اقتصاد دانش بنیاد و افزایش سهم تولید و صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان فراورده های پروتئینی استریلزه کردن تخم مرغ شکسته جهت کاهش استفاده از نگهدارنده ها.
2
ارتقا کیفیت و رقابت پذیری در تولید فولاد استفاده از اسید کلریدریک به جای اسید سولفوریک در اسیدشور نمودن ورقهای فولادی.
3
شناسایی و به کارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی شکلات و شیرینی استفاده از پنکه جهت جداسازی بسته های شکلاتی که توسط دستگاه پر نشده اند.
4
استفاده مناسب از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به منظور چابک سازی منابع انسانی الکترونیک نمودن پرونده های کارکنان بنیاد که در جبهه حضور داشتند.
5
اصلاح ساختار در جهت بهره وری عوامل تایر سازی آماده سازی مخزن مواد اولیه تولید لاستیک قبل از آغاز شیفت کاری و حضور کارکنان.
6
کمک به کاهش استضعاف و محرومیت و توانمندسازی اقشار مستضعف خدمات اجتماعی-حمایتی برگزاری جلسات ارتباط مردمی.
7
افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات و ترویج آن فراورده های پروتئینی درج تاریخ مصرف بر روی تخم مرغ.
8
شناسایی و به کارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی مدیریت و اداره بهینه راه اندازی سامانه ثبت تجربیات کارکنان بنیاد.
9
استفاده مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور چابک سازی هتلداری راه اندازی کارت عضویت مجهز با RFID جهت تسهیل امور مشتریان در هتل ها.
10
تامین منابع مالی و سرمایه گذاری شهد و آبمیوه راه اندازی کارخانه فراوری محصولات کشاورزی با سرمایه های مردمی در مناطق محروم.
11
انتقال فناوری های پیشرفته به داخل کشور جاده سازی ساخت تونل دو پوسته تالون و البرز.
12
شکلدهی بازارهای جدید و صادرات به ویژه بازارهای کشورهای اسلامی هتلداری ساخت هتل در شهر کربلا.
13
شکلدهی بازارهای جدید و صادرات به ویژه بازارهای کشورهای اسلامی خدمات اجتماعي ـ حمايتي جمع آوری و توزیع صنایع دستی مناطق محروم جهت فروش در هتل ها و مراکز فروش بنیاد.

.